Print

ART DIRECTOR

2018

VD TIDNINGEN

vd5-omslag-1

Hay2Hay3

matany

MILJÖ&UTVECKLING MAGASIN

2000 – 2016

GD (kopia) (kopia)

Golf Digest

Golftjejokille

Golftjejokille2

Golfsensno3 Golfensno

Golfspel2 Golfspelindd3

AD TOPPHÄLSA

Location, styling & outfit!

12-Intervju-Ann-soderlund-1

12-Intervju-Ann-soderlund-2 12-Intervju-Ann-soderlund-3 13-Yvette-intervju-1 13-Yvette-intervju-2

Träning

topptrana topptrana2
topptilde topptilde2

MAT
03-Efterratter-1 03-Efterratter-2

Logo och form Pharma-Industry.se

Grafisk form/Poesibok

poesihemsida
poesihemsida2poesihemsida30 poesihemsida37 poesihemsida34poesihemsida25 poesihemsida23poesihemsida13 poesihemsida12poesihemsida30poesihemsida5 poesihemsida25poesihemsida38poesihemsida41

poesihemsida42

Skiss för Gustavsberg